• Zalo

Chính phủ ban hành nghị định mới về Đài Tiếng nói Việt Nam

Thời sựThứ Năm, 04/01/2018 20:04:00 +07:00

Theo Nghị định 03/2018/NĐ-CP, VOV có 3 đơn vị mới là Ban Văn học Nghệ thuật, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.

Ngày 4/1, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 03/2018/NĐ-CP, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Theo Nghị định mới, Đài Tiếng nói Việt Nam, viết tắt theo tiếng Việt là TNVN, tên giao dịch quốc tế tiếng Anh là Voice of Vietnam, viết tắt là VOV. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ có 3 đơn vị mới là Ban Văn học Nghệ thuật (tái lập), Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.

Các đơn vị khối nội dung phát thanh của VOV được tổ chức theo mô hình Ban biên tập như: Ban Thời sự, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Đối ngoại...

vov_oupj

 Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ thăm kênh VOVGT  

Đài Tiếng Nói Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, là Đài phát thanh quốc gia thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh và các loại hình báo chí, truyền thông đa phương tiện khác. 

Đài Tiếng nói Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo chí, phát thanh, truyền hình.

Nhiệm vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam là xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm, các dự án quan trọng của Đài Tiếng nói Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trình cấp có thẩm quyền công bố tiêu chuẩn quốc gia; ban hành tiêu chuẩn cơ sở theo quy định của pháp luật.

Quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình, thời lượng phát sóng hàng ngày trên các kênh chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, phạm vi phủ sóng, phạm vi tác động thông tin đối nội và đối ngoại theo quy định của pháp luật.

vov_tham_vtc_2_llwd

Lãnh đạo Đài TNVN thăm VTC  

Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch phát triển của hệ thống phát thanh, truyền hình Việt Nam.

Tổ chức sản xuất, truyền dẫn, phát sóng, phát hành, lưu trữ các chương trình phát thanh, truyền hình, báo điện tử, báo in theo quy định của pháp luật.

Quản lý, quyết định các dự án đầu tư và xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tham gia thẩm định các đề án, dự án quan trọng thuộc chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quản lý trực tiếp hệ thống kỹ thuật chuyên dùng của Đài Tiếng nói Việt Nam để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng chương trình, kênh chương trình trong nước và ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phát thanh và truyền thông khác.

vtc1_cotz 3

 

Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chứng năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đài Tiếng nói Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính đặc thù của Đài Tiếng nói Việt Nam để trình Chính phủ phê duyệt.

Thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với các doanh nghiệp do Đài Tiếng nói Việt Nam quyết định thành lập và đối với phần vốn góp tại các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Đài Tiếng nói Việt Nam theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành phát thanh theo quy định của pháp luật.

dien_tu_ktoc 5

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ và lãnh đạo VOV thăm báo điện tử VOV dịp đầu năm mới 2018.  

Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức,, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

Quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước được giao ở trong và ngoài nước; điều phối các nguồn tài chính giữa các đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan….

Video: Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ đến thăm báo điện tử VTC News

Cơ cấu tổ chức

1. Ban Thư ký biên tập

2. Ban Tổ chức cán bộ

3. Ban Kế hoạch – Tài chính

4. Ban Hợp tác quốc tế

5. Ban Kiểm tra

6. Văn phòng

7. Ban thời sự (VOV1)

8. Ban Văn hoá – Xã hội (VOV2)

9. Ban Âm nhạc (VOV3)

10. Ban Dân tộc (VOV4)

11. Ban Đối ngoại (VOV5)

12. Ban Văn học – Nghệ thuật (VOV6)

13. Báo điện tử VOV (VOV.VN)

14. Báo Tiếng nói Việt Nam (Báo VOV)

15. Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

16. Kênh VOV Giao thông (VOVGT)

17. Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc

18. Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc

19. Cơ quan thường trú khu vực Miền Trung

20. Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên

21. Cơ quan thường trú khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

22. Cơ quan thường trú khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

23. Các cơ quan thường trú tại nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật.

24. Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh-Truyền hình

25. Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Chương trình

26. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông

27. Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông (R&D).

Đài Tiếng nói Việt Nam có Tổng Giám đốc và không quá 4 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 55/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đây sẽ là khung pháp lý rất quan trọng để Đài Tiếng nói Việt Nam hoàn thiện, phát triển là một cơ quan truyền thông quốc gia, đa phương tiện, tích hợp cả 4 loại hình báo chí là phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in.

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !