• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Chìm tàu Saigon Queen: Hình ảnh mới nhất từ Sri Lanka

Tuy nhiên, khi mới leo được vài bậc thang, vị thuyền trưởng 51 tuổi này bỗng tuột tay, rơi xuống biển. (Ảnh Tiền Phong)

Tuy nhiên, khi mới leo được vài bậc thang, vị thuyền trưởng 51 tuổi này bỗng tuột tay, rơi xuống biển. (Ảnh Tiền Phong)

Sau khi trợ giúp 15 thuyền viên lên tàu, thuyền trưởng Nguyễn Minh Luân là người lên cuối cùng.(Ảnh Tiền Phong)

Sau khi trợ giúp 15 thuyền viên lên tàu, thuyền trưởng Nguyễn Minh Luân là người lên cuối cùng.(Ảnh Tiền Phong)

(Ảnh Tiền Phong)

(Ảnh Tiền Phong)

Thuyền viên gặp nạn nằm trên phao cứu hộ.(Ảnh Tiền Phong)

Thuyền viên gặp nạn nằm trên phao cứu hộ.(Ảnh Tiền Phong)

(Ảnh Tiền Phong)

(Ảnh Tiền Phong)

(Ảnh Tiền Phong)

(Ảnh Tiền Phong)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất