Chiến thắng Điện Biên Phủ trên trang nhất các báo Pháp

(VTC News) - Trên trang nhất các tờ báo lớn của Pháp là các tít "Cứ điểm Điện Biên Phủ thất thủ, quân Pháp đã hết sạch đạn dược trước khi bị thua", "Điện Biên Phủ thất thủ", "Điện Biên Phủ thất thủ, quân Việt tấn công trong 20 giờ liên tục".

Xem clip:

VTV

Vũ Nguyên
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU