• Zalo

Chiến sỹ diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu

Thời sựThứ Ba, 14/01/2014 07:16:00 +07:00

Mặc dù trời mưa, nhưng các chiến sỹ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu từ những loạt đạn đầu. (Theo QĐND)

Mặc dù trời mưa, nhưng các chiến sỹ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu từ những loạt đạn đầu, được Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao. (Theo QĐND)
Sáng 13/1, tại trường bắn của Sư đoàn 2 (Quân khu 5), Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng và các đại biểu đến từ các đơn vị trong toàn quân tham quan trường bắn, thao trường huấn luyện và trực tiếp chỉ đạo bắn kỹ thuật theo giáo trình mới các loại vũ khí có trong biên chế cấp Sư đoàn bộ binh tại Quân khu 5.

Sáng 13/1, tại trường bắn của Sư đoàn 2 (Quân khu 5), Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng và các đại biểu đến từ các đơn vị trong toàn quân tham quan trường bắn, thao trường huấn luyện và trực tiếp chỉ đạo bắn kỹ thuật theo giáo trình mới các loại vũ khí có trong biên chế cấp Sư đoàn bộ binh tại Quân khu 5.

Đây là một trong những nội dung phục vụ cho hội nghị rút kinh nghiệm công tác xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện toàn quân sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Trong ảnh: Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác lên trường bắn trực tiếp kiểm tra bộ đội huấn luyện.

Đây là một trong những nội dung phục vụ cho hội nghị rút kinh nghiệm công tác xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện toàn quân sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Trong ảnh: Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác lên trường bắn trực tiếp kiểm tra bộ đội huấn luyện.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác lên trường bắn trực tiếp kiểm tra bộ đội huấn luyện.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác lên trường bắn trực tiếp kiểm tra bộ đội huấn luyện.

Đoàn công tác tham quan thao trường huấn luyện của Sư đoàn 2.

Đoàn công tác tham quan thao trường huấn luyện của Sư đoàn 2.

Chiến sỹ Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) chuẩn bị bắn.

Chiến sỹ Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) chuẩn bị bắn.

Chiến sỹ sử dụng B41 tiêu diệt mục tiêu lô cốt.

Chiến sỹ sử dụng B41 tiêu diệt mục tiêu lô cốt.

   
Sáng 13/1, tại trường bắn của Sư đoàn 2 (Quân khu 5), Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng và các đại biểu đến từ các đơn vị trong toàn quân tham quan trường bắn, thao trường huấn luyện và trực tiếp chỉ đạo bắn kỹ thuật theo giáo trình mới các loại vũ khí có trong biên chế cấp Sư đoàn bộ binh tại Quân khu 5.

Sáng 13/1, tại trường bắn của Sư đoàn 2 (Quân khu 5), Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng và các đại biểu đến từ các đơn vị trong toàn quân tham quan trường bắn, thao trường huấn luyện và trực tiếp chỉ đạo bắn kỹ thuật theo giáo trình mới các loại vũ khí có trong biên chế cấp Sư đoàn bộ binh tại Quân khu 5.

Đây là một trong những nội dung phục vụ cho hội nghị rút kinh nghiệm công tác xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện toàn quân sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Trong ảnh: Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác lên trường bắn trực tiếp kiểm tra bộ đội huấn luyện.

Đây là một trong những nội dung phục vụ cho hội nghị rút kinh nghiệm công tác xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện toàn quân sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Trong ảnh: Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác lên trường bắn trực tiếp kiểm tra bộ đội huấn luyện.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác lên trường bắn trực tiếp kiểm tra bộ đội huấn luyện.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác lên trường bắn trực tiếp kiểm tra bộ đội huấn luyện.

Đoàn công tác tham quan thao trường huấn luyện của Sư đoàn 2.

Đoàn công tác tham quan thao trường huấn luyện của Sư đoàn 2.

Chiến sỹ Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) chuẩn bị bắn.

Chiến sỹ Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) chuẩn bị bắn.

Chiến sỹ sử dụng B41 tiêu diệt mục tiêu lô cốt.

Chiến sỹ sử dụng B41 tiêu diệt mục tiêu lô cốt.

   
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vn Gửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !