Chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản di chúc lịch sử

(VTC News) - Trong di chúc để lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh đến việc bồi dưỡng thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Xem clip:

VTC1

Vũ Nguyên
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN