• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Chiến hạm Nga diễu hành mừng Hạm đội Biển Đen 230 tuổi

Ra đời từ 13/5/1783, sau 230 hoạt động đến nay Hạm đội Biển Đen là lực lượng chủ chốt của Hải quân Nga trên vùng Biển Đen và Địa Trung Hải

Ra đời từ 13/5/1783, sau 230 hoạt động đến nay Hạm đội Biển Đen là lực lượng chủ chốt của Hải quân Nga trên vùng Biển Đen và Địa Trung Hải

Căn cứ của Hạm đội Biển Đen được đặt ở thành phố cảng Sevastopol, Ukraine

Căn cứ của Hạm đội Biển Đen được đặt ở thành phố cảng Sevastopol, Ukraine

Lễ diễu hành năm nay được tổ chức ngay tại căn cứ Sevastopol với sự tham gia của các thủy thủ và tàu chiến hiện đại

Lễ diễu hành năm nay được tổ chức ngay tại căn cứ Sevastopol với sự tham gia của các thủy thủ và tàu chiến hiện đại

Cuộc diễu hành có sự tham gia của hơn 20 tàu chiến Nga và Ukraine

Cuộc diễu hành có sự tham gia của hơn 20 tàu chiến Nga và Ukraine

Hạm đội Biển Đen trước đây đã từng là tập hợp giữa hải quân Nga và Ukraine sau đó được phân tách năm 1997

Hạm đội Biển Đen trước đây đã từng là tập hợp giữa hải quân Nga và Ukraine sau đó được phân tách năm 1997

Diễu hành mừng Hạm đội Biển Đen 230 tuổi tại căn cứ hải quân Sevastopol, Ukraine

Diễu hành mừng Hạm đội Biển Đen 230 tuổi tại căn cứ hải quân Sevastopol, Ukraine

Diễu hành mừng Hạm đội Biển Đen 230 tuổi tại căn cứ hải quân Sevastopol, Ukraine

Diễu hành mừng Hạm đội Biển Đen 230 tuổi tại căn cứ hải quân Sevastopol, Ukraine

Diễu hành mừng Hạm đội Biển Đen 230 tuổi tại căn cứ hải quân Sevastopol, Ukraine

Diễu hành mừng Hạm đội Biển Đen 230 tuổi tại căn cứ hải quân Sevastopol, Ukraine

Diễu hành mừng Hạm đội Biển Đen 230 tuổi tại căn cứ hải quân Sevastopol, Ukraine

Diễu hành mừng Hạm đội Biển Đen 230 tuổi tại căn cứ hải quân Sevastopol, Ukraine

Diễu hành mừng Hạm đội Biển Đen 230 tuổi tại căn cứ hải quân Sevastopol, Ukraine

Diễu hành mừng Hạm đội Biển Đen 230 tuổi tại căn cứ hải quân Sevastopol, Ukraine

Diễu hành mừng Hạm đội Biển Đen 230 tuổi tại căn cứ hải quân Sevastopol, Ukraine

Diễu hành mừng Hạm đội Biển Đen 230 tuổi tại căn cứ hải quân Sevastopol, Ukraine

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất