Chỉ tiêu, học phí ngành Tài chính - Ngân hàng của các đại học

Tuyển sinhThứ Ba, 23/06/2020 08:39:10 +07:00

Ngành Tài chính ngân hàng tuyển sinh các khối A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh)…

ĐH Kinh tế TP.HCM

Ngành tài chính ngân hàng có nhiều chuyên ngành: Tài chính công, Quản lý thuế, Ngân hàng,Tài chính, Thị trường chứng khoán, Quản trị rủi ro tài chính, Đầu tư tài chính, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng quốc tế, Thuế trong kinh doanh, Quản trị hải quan - ngoại thương

Điểm trúng tuyển của trường năm 2019 là 23,1. Năm 2020, trường tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu.

Học phí một năm hệ đại trà khoảng 20 triệu đồng, hệ chất lượng cao là 32-40 triệu đồng, cử nhân tài năng khoảng 50 triệu đồng. 

Điểm trúng tuyển năm 2019 là 21,75. Năm 2020 tổng chỉ tiêu tuyển là 800, trong đó xét từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT là 760, 40 chỉ tiêu từ kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Học phí Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM với hệ đại trà là 9 triệu đồng/năm, hệ chất lượng cao là 16 triệu đồng/năm, hệ quốc tế song bằng là 20-40 triệu đồng/học kỳ. 

Chỉ tiêu, học phí ngành Tài chính - Ngân hàng của các đại học - 1

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2020 ĐH Ngân hàng TP.HCM.

 

ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Điểm trúng tuyển năm 2019 là 23,65. Năm 2020, chỉ tiêu là 250 bao gồm hệ đại trà và chất lượng cao.

Học phí một năm cho hệ đại trà 10 triệu đồng, hệ chất lượng cao từ 22-40 triệu đồng.

ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM

Điểm trúng tuyển năm 2019 của trường là 17 điểm. Năm 2020, trường có 200 chỉ tiêu.

Học phí khoảng 30 triệu đồng/học kỳ.

ĐH Công nghệ TP.HCM

Điểm trúng tuyển của trường năm 2019 là 16. Học phí một năm dao động từ 26-46 triệu đồng.

ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Điểm trúng tuyển năm 2019 của trường là 20.

Học phí do trường ĐH Quốc tế cấp bằng là 42 triệu đồng/năm. Với chương trình liên kết, học phí 2 năm đầu ở Việt Nam là 56 triệu đồng/năm. Ở các năm tiếp theo do trường liên kết quy định.

ĐH Thương mại

Điểm trúng tuyển của trường năm 2019 là 22,1. Năm 2020, trường có 250 chỉ tiêu cho 2 chuyên ngành tài chính ngân hàng thương mại và tài chính công.

Học phí một năm cho hệ đại trà 15,7 triệu đồng, hệ chất lượng cao là 30,4 triệu và chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù là 18,9 triệu đồng.

ĐH Ngoại thương

Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019 là 25,75. Năm 2020, trường có 490 chỉ tiêu cho ngành đào tạo này.

Học phí một năm cho hệ đại trà 18,5 triệu đồng; chương trình tiên tiến là 60 triệu đồng.

ĐH Kinh tế quốc dân

Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019 là 25. Năm 2020 ngành Tài chính ngân hàng tách thành 3 ngành mới gồm Ngân hàng, Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp với tổng chỉ tiêu 400.

Học phí một năm cho hệ đại trà 16,5 triệu đồng, hệ tiên tiến - chất lượng cao hoặc học bằng Tiếng Anh là 40-80 triệu đồng.

Học viện Ngân hàng

Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019 là 22,5. Năm 2020, trường có 1.150 chỉ tiêu.

Học phí hệ đại trà là 9,8 triệu đồng/năm.

Học viện Tài chính

Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019 là 22 điểm. Năm 2020, chỉ tiêu cho ngành học này của trường là 1.740 thí sinh.

Học phí một năm hệ đại trà là 12 triệu đồng, hệ chất lượng cao là 45 triệu đồng.

ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019 là 28,08 (tính theo thang điểm 40). Năm 2020, chỉ tiêu là 170, học phí là 35 triệu đồng/năm.

ĐH Kinh tế (ĐH Huế)

Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019 là 15. Năm 2020 chỉ tiêu tuyển sinh 100. 

Học phí một năm hệ đại trà khoảng 10 triệu đồng, chương trình liên kết đào tạo với Trường ĐH Rennes I (Pháp) là 30 triệu đồng.

ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng)

Điểm trúng tuyển năm 2019 là 20,5. Năm 2020, trường có 60 chỉ tiêu cho ngành học Tài chính ngân hàng, học phí là 19,5 triệu đồng/năm.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtc.vn