Chi tiết mẫu Thẻ Nhà báo mới, thời hạn 2016 - 2020

(VTC News) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định ban hành mẫu Thẻ Nhà báo mới có thời hạn từ năm 2016 đến 2020.

Ngày 3/3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định ban hành mẫu Thẻ Nhà báo thời hạn từ năm 2016 đến năm 2020.
 
Theo đó, căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao nhiệm vụ cấp, đổi Thẻ Nhà báo thời hạn 2016-2020; Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-BTTTT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành đề án cấp, đổi Thẻ Nhà báo thời hạn 2016-2020; Bộ TT&TT quyết định:

Ban hành mẫu Thẻ Nhà báo thời hạn 2016-2020 cấp cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí theo quy định của Luật Báo chí.
Mặt sau của Thẻ nhà báo 

Mặt sau của Thẻ nhà báo 

Thẻ Nhà báo thời hạn 2016 - 2020 có chiều dài 86mm, chiều rộng 54mm, dày 0,76mm.

Mặt sau của Thẻ Nhà báo in dòng chữ viết hoa “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” ở trên cùng; chính giữa là hình Quốc huy, dưới Quốc huy là dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO” và ghi thời hạn 2016-2020.

Mặt trước của thẻ màu vàng, ở giữa in hình quốc huy và họa tiết trống đồng xung quanh; nền sau màu đỏ. Dưới ảnh có dòng chữ ghi Số thẻ, Ngày cấp, Có giá trị đến. Góc dưới cùng là 02 vạch chéo màu đỏ sẫm.

Thẻ Nhà báo có 02 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh ở cả hai mặt. Thẻ có giá trị đến ngày 31/12/2020.

Mặt trước của Thẻ Nhà báo 

Mặt trước của Thẻ Nhà báo 

Bộ TT&TT đề nghị Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan báo chí và thực hiện theo quy định tại Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


PV

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN