Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Phòng cháy chữa cháy 3 năm gần nhất

Giáo dụcThứ Ba, 09/04/2019 13:40:00 +07:00

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2017, 2018 và 2019.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 đối với Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy đã được Cục đào tạo - Bộ Công an công bố.

Theo đó, các trường công an tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu hệ đại học, 300 chỉ tiêu hệ trung cấp.

Năm 2019. trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo tuyển sinh hệ đại học với chỉ tiêu cụ thể như sau:

t34 2019 4

   Chỉ tiêu Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2019.

Năm 2018, Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh 142 chỉ tiêu cho hai vùng tuyển sinh phía Bắc và phía Nam. Trong đó, đối với phía Bắc trường dành 70 chỉ tiêu, phía Nam dành 72 chỉ tiêu.

t34 2018

  Chỉ tiêu Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2018.

 Năm 2017, trường tuyển sinh 180 chỉ tiêu chia đều cho Bắc và Nam:

t34 2017 3

 Chỉ tiêu Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2017.

Lưu Ly
Bình luận
vtc.vn