Chi hàng chục tỷ đồng thuê trực thăng di tản nhân viên dầu khí vì bão Tembin

(VTC News) - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí và Liên doanh Vietsovpetro chi hàng chục tỷ đồng thuê trực thăng và tàu dịch vụ di tản người trên giàn khoan tránh bão Tembin.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO