Chỉ định Bí thư Thành ủy Thủ Đức trước ngày 8/1

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 02/01/2021 21:07:45 +07:00
(VTC News) -

Trước ngày 8/1, Bí thư Thành ủy Thủ Đức và các chức danh khác được kiện toàn sớm hơn kế hoạch ban đầu để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử quốc gia.

UBND TP.HCM vừa có văn bản về điều chỉnh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp bộ máy và hoạt động của TP Thủ Đức.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan ký quyết định điều chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM.

Chỉ định Bí thư Thành ủy Thủ Đức trước ngày 8/1 - 1

TP. Thủ Đức được sáp nhập từ Quận Thủ Đức, Quận 2 và Quận 9. 

Theo quyết định mới, việc sắp xếp tổ chức bộ máy được chia thành 3 giai đoạn. 

Giai đoạn 1, từ ngày 1/1 đến ngày 7/2/2021, phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp, bàn giao, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức thuộc ngành dọc của trung ương thuộc diện sắp xếp. Đưa bộ máy TP Thủ Đức chính thức hoạt động vào ngày 7/2.

Theo đó, trước ngày 8/1, sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của TP Thủ Đức. Chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Thủ Đức và thành ủy viên.

Trước ngày 14/1, tổ chức sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của các phường trực thuộc theo tên của đơn vị hành chính mới. Chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư và Phó Bí thư các phường mới.

Cũng thời gian này, UBND TP.HCM đề nghị Thường trực HĐND TP.HCM chỉ định triệu tập viên trong số đại biểu HĐND của quận 2, 9, Thủ Đức để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND của TP Thủ Đức theo điều 134 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trước ngày 17/1, HĐND TP Thủ Đức bầu các chức danh thuộc thẩm quyền, bao gồm: Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND, Trưởng ban và Phó trưởng ban của các ban thuộc HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên UBND.

Trung tâm hành chính Quận 2 sẽ trở thành trụ sở Thành ủy Thủ ĐứcTrước ngày 18/1, Thường trực HĐND TP Thủ Đức chỉ định triệu tập viên trong số đại biểu HĐND các phường để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND phường mới.

Trước ngày 20/1, HĐND các phường tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền.

Đối với các cơ quan ngành dọc trực thuộc Trung ương, như: Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thi hành án dân sự, BHXH, Kho bạc, Ngân hàng Chính sách, Chi cục thuế, Chi cục Thống kê... căn cứ các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị tiến hành kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 25/1.

Trước ngày 7/2 cần phải thành lập Ủy ban bầu cử ở TP Thủ Đức và ở các phường.

Giai đoạn 2, từ ngày 7/2 đến ngày bầu cử 23/5, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Giai đoạn 3, sau ngày bầu cử 23/5, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan sau bầu cử, hoàn thành cơ bản phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Đồng thời, xây dựng và ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền cho UBND, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức mang tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của TP Thủ Đức. 

UBND TP.HCM cũng thành lập Tổ công tác xử lý những vấn đề phát sinh do Sở Nội vụ làm tổ trưởng.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp