Chi 10 tỷ đồng cho 80 cán bộ, công chức, viên chức Cần Thơ sang Mỹ bồi dưỡng

Thời sựThứ Sáu, 19/10/2018 20:49:00 +07:00

80 cán bộ, công chức, viên chức của TP. Cần Thơ sẽ sang Mỹ bồi dưỡng với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Võ Thành Thống vừa ký kế hoạch thực hiện đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ tại Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ giai đoạn 2018 - 2020”.

Trước đó, đề án này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 11/7/2018. Đề án có tổng kinh phí dự kiến 10.336.583.200 đồng.

Theo đề án, những người được tham gia bồi dưỡng là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ở lĩnh vực nhân sự; giao thông quy hoạch đô thị; biến đổi khí hậu; môi trường; tài chính, ngân sách…

Dự kiến tổ chức 4 lớp bồi dưỡng tại trường Đại học California cho 80 cán bộ, công chức, viên chức với 14 ngày/lớp.

Kinh phí thực hiện đề án được chi từ nguồn ngân sách thành phố cân đối hàng năm theo quy định pháp luật. Riêng đối với viên chức khi tham gia đề án, nguồn kinh phí được thực hiện từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

THANH TIẾN
Bình luận
vtc.vn