Chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh: Chốt thời hạn kiểm điểm lãnh đạo Hà Nội

(VTC News) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý sau kết luận thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh một số tuyến phố trên địa bàn Thủ đô.

Ngay sau khi Thanh tra Thành phố công bố kế luận thanh tra đề án cải tạo, thay thế cây xanh một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản chỉ đạo Giám đốc một số sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các quận xử lý sau thanh tra.

Công văn của UBND TP Hà Nội nêu rõ, xét kiến nghị của Thanh tra Thành phố về thanh tra cải tạo, thay thế cây xanh một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Ủy viên UBND Thành phố theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn Thành phố đã nêu tại Kết luận Thanh tra; tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội

              Ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND Thành phố, lãnh đạo Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân trước ngày 30/6.

Ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND Thành phố, lãnh đạo Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân trước ngày 30/6.


Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND Thành phố, lãnh đạo Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan theo thẩm quyền, xong trước ngày 30/6/2015. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trong Kết luận Thanh tra. Kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở và cá nhân, đơn vị trực thuộc để xảy ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã nêu tại Kết luận Thanh tra; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/6/2015.
Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được UBND Thành phố giao. Trong đó, tập trung khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tất cả các khâu, các tiêu chí, cũng như biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện trong thời gian qua; khảo sát, đánh giá lại toàn bộ cây hai bên tuyến đường trên địa bàn các quận, lập hồ sơ chi tiết, đánh giá, phân loại theo tiêu chí xác định.

Sở Xây dựng phải kịp thời điều chỉnh biện pháp, cách làm không phù hợp; khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời, thông tin đầy đủ, công khai minh bạch; xây dựng quy chế tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân. 
Trên cơ sở đó, Sở báo cáo đề xuất UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội giai đoạn năm 2014 -2015 ban hành theo Quyết định số 6816/QĐ-UBND ngày 11/11/2013; thời gian báo cáo trước ngày 30/7/2015. 
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cũng giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý chặt chẽ cây xanh đô thị theo quy định.
Chỉ đạo trồng cây hai bên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh theo quy hoạch, đảm bảo cây trồng xanh tốt, góp phần cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị. Chi phí phát sinh do đơn vị tài trợ chịu trách nhiệm thực hiện, không sử dụng tiền ngân sách.
Cũng theo văn bản này, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận và các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trong Kết luận Thanh tra; xử lý trách nhiệm tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/6/2015.
Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức tiến hành kiểm kê gỗ, củi trong kho, khẩn trương đấu giá theo quy định; rà soát lại đơn giá một số hạng mục liên quan đến việc cải tạo, thay thế cây xanh, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định trước 30/7/2015.

Video: Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nói về dự án cây xanh Hà Nội
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đăng tải Kết luận thanh tra trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố Hà Nội và các báo điện tử của Thành phố, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch thông tin đến đông đảo nhân dân.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các Sở, ngành chức năng, các cơ quan báo chí của Trung ương và Hà Nội thông tin đúng, đầy đủ và kịp thời kết quả thanh tra để công luận và nhân dân hiểu đúng bản chất vụ việc; ngăn chặn, đấu tranh việc đưa những thông tin sai trái, gây phức tạp tình hình.
Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra Thành phố tham mưu, đề xuất UBND Thành phố xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trong Kết luận thanh tra.
Công an Thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối tượng lợi dụng vụ việc gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.  
Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Thanh tra Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND Thành phố để chỉ đạo, giải quyết dứt điểm vụ việc. 

Minh Quyết
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN