Chấn chỉnh hoạt động của đại diện, phóng viên thường trú báo chí

Thời sựThứ Năm, 20/11/2014 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí.

(VTC News) - Ngày 20/11, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí.

Theo đó, thời gian gần đây, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng các cá nhân lợi dụng danh nghĩa nhà báo, phóng viên cơ quan báo chí; mang giấy giới thiệu do phóng viên thường trú ký để tác nghiệp, kêu gọi quảng cáo, gây phiền hà, sách nhiễu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; thực hiện tốt các quy định về quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, lập lại môi trường lành mạnh cho hoạt động báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay các nội dung như sau:
Bộ Thông tin và Truyền thông 

1. Rà soát, kiểm tra và báo cáo thực trạng hoạt động của các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú trên địa bàn theo thẩm quyền quy định tại Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí và Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 13/2008/TT-BTTTT; thường xuyên trao đổi thông tin với cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí trên địa bàn hoạt động theo đúng khuôn khổ pháp luật.

2. Trên cơ sở kiểm tra, rà soát các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí trên địa bàn, tiến hành thông báo hoặc công bố công khai danh sách các phóng viên đã đăng ký hoạt động nghiệp vụ của từng cơ quan đại diện, cơ quan thường trú đến các cơ quan nhà nước trên địa bàn để tạo thuận lợi cho việc phối hợp, cung cấp thông tin và tác nghiệp của nhà báo.

3. Tham mưu cho UBND cấp tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thông báo kịp thời cho các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân tại địa phương nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi lợi dụng danh nghĩa của nhà báo, phóng viên cơ quan báo chí để trục lợi và các sai phạm trong hoạt động của cơ quan đại diện, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí.

4. Trường hợp phát hiện hoặc nhận được tin tố giác về sai phạm trong hoạt động của cơ quan đại diện, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí hoặc phát hiện những người lợi dụng danh nghĩa của nhà báo, phóng viên cơ quan báo chí thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo với cơ quan báo chí; đồng thời chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền; đối với vụ việc phức tạp cần báo cáo Bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp giải quyết.

Thụy Miên

Bình luận
vtc.vn