Chậm khai thuế quá 40 ngày phạt 5 triệu đồng

(VTC News) - Từ 15/12/2013, người nộp thuế sẽ bị xử phạt  vi phạm hành chính lên tới  5 triệu đồng nếu chậm khai thuế quá 40 ngày.

Mức phạt theo Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định như sau:

Nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 1 ngày đến 5 ngày nếu có tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt cảnh cáo.
Chậm kê khai thuế quá 40 ngày, người nộp thuế sẽ phải chịu mức phạt tối đa lên tới 5 triệu đồng 

Chậm kê khai thuế quá 40 ngày, người nộp thuế sẽ phải chịu mức phạt tối đa lên tới 5 triệu đồng 


Nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (bao gồm cả trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 1 ngày đến 5 ngày không có tình tiết giảm nhẹ) bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày bị phạt tiền từ 1,2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày bị phạt tiền từ 1,6 triệu  đồng đến 4 triệu đồng.

Đặc biệt, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày; nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

Thùy Minh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN