Chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng

(VTC News) – Kể từ ngày 6/10, các ngân hàng thương mại (NHTM) sẽ chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng.

 

Đây là nội dung chính của thông tư số 32 do NHNN ban hành ngày 6/10/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-QLNH ngày 29/4/2011 của NHNN Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

 

Theo Thông tư mới được ban hành, một số ngân hàng thương mại (NHTM) đủ điều kiện sẽ được NHNN xem xét, cho phép chuyển đổi một phần số vàng huy động và giữ hộ tồn quỹ (vàng tồn quỹ) thành tiền để bổ sung nguồn cung vàng trên thị trường trong nước nhằm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế. Đồng thời, các NHTM này sẽ được mở tài khoản vàng ở nước ngoài để cân bằng trạng thái nhằm bảo hiểm rủi ro biến động giá vàng. Thông tư này cũng quy định các điều khoản chặt chẽ để bảo đảm việc mở và sử dụng tài khoản vàng ở nước ngoài chỉ nhằm mục đích bảo hiểm rủi ro biến động giá vàng cho các NHTM.

 

Lâm Anh

» Giá vàng 'tuột dốc' xuống dưới mức 45 triệu đồng/lượng
» Sắp có thuốc “cắt cơn sốt” giá vàng cao bất thường

Chủ đề:
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU