CEO United Airlines gọi hành khách bị lôi khỏi máy bay là 'kẻ gây rối và hiếu chiến'

(VTC News) - Giám đốc điều hành của United Airlines tuyên dương "hành động trên cả mong đợi" trong bức thư gửi các nhân viên và gọi hành khách bị lôi khỏi máy bay là “kẻ gây rối và hiếu chiến”.

VTC1

Bình luận