CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng cổ vũ Olympic Việt Nam

CĐV Hải Phòng cho biết họ chuẩn bị nhiều pháo sáng để ăn mừng nếu Olympic Việt Nam thắng Olympic Bahrain.

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO