Cầu treo 'rụng' gần hết, trẻ liều lĩnh lội suối sâu đến trường

(VTC News) - Năm học mới đang đến gần nhưng đường đến trường của các em nhỏ tại một số tỉnh miền núi vẫn rất gian nan, nguy hiểm bởi các cầu treo tại địa phương đều đã xuống cấp.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113