Cảnh sát giao thông 'quăng dây' bắt xe vi phạm như cao bồi

(VTC News) - Để không bỏ lọt người vi phạm mà vẫn đảm bảo an toàn, cảnh sát giao thông Mỹ thử nghiệm một giải pháp mới được nhiều người ví như hình ảnh cao bồi quăng dây bắt ngựa, bắt bò thời xưa.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế