Cảnh sát Brazil vừa bế con, vừa cầm súng bắn chết 2 tên cướp

(VTC News) - Camera an ninh ghi lại cảnh nam cảnh sát mặc thường phục một tay bế con, một tay cầm súng bắn chết 2 tên cướp có vũ trang tại một hiệu thuốc ở Campo Limpo Paulista, bang bang São Paulo, Brazil ngày 18/11.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế