Cần Thơ cắt giảm, tinh giản hơn 2.000 biên chế

(VTC News) - Đến nay, TP Cần Thơ đã trình Bộ Nội vụ thẩm tra thống nhất tinh giản biên chế 243 trường hợp, cắt giảm 2.150 biên chế.

Ngày 26/11, ông Võ Thành Thống – Chủ tich UBND TP Cần Thơ vừa ký báo cáo gửi Bộ Nội vụ “Kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Cắt giảm, tinh giản hơn 2.000 biên chế

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, đến nay, thành phố đã trình Bộ Nội vụ thẩm tra thống nhất tinh giản biên chế 243 trường hợp (cán bộ, công chức là 16 trường hợp, viên chức 214 trường hợp và cán bộ, công chức cấp xã là 13 trường hợp); thực hiện cắt giảm 2.150 biên chế (trong đó 100 biên chế công chức trong cơ quan hành chính, 2.050 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập) và 108 hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Can Tho cat giam, tinh gian hon 2.000 bien che hinh anh 1

 UBND TP Cần Thơ.

Tính đến thời điểm hiện tại, UBND TP Cần Thơ đã quyết định sắp xếp giảm 4 đầu mối bên trong gồm 3 phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 1 phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (giảm 9 Trưởng phòng và Phó trưởng phòng).

Qua rà soát chức năng, nhiệm vụ của các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành, thành phố đã sắp xếp, kiện toàn 138 Ban Chỉ đạo, cắt giảm xuống còn 64 ban chỉ đạo và 29 hội đồng tổ chức phối hợp liên ngành (109 Ban Chỉ đạo và 29 Hội đồng).

UBND TP Cần Thơ tổ chức sắp xếp, kiện toàn giảm thêm 8 đơn vị sự nghiệp (sự nghiệp giáo dục giảm 7, sự nghiệp y tế giảm 1). Qua sắp xếp đã giảm 1 Phó Giám đốc Trung tâm, 7 Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, 6 tổ chuyên môn và 12 Tổ trưởng và Phó Tổ trưởng, tinh giản 15 biên chế; đồng thời, thành phố đã thực hiện chuyển đổi 8 đơn vị sự nghiệp công lập sang loại hình tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên (giảm 819 số lượng người làm việc và 23 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP).

Hiện tại, thành phố có 2 đơn vị thực hiện kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn cấp huyện tại Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền và Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thanh (kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Phòng Nội vụ).

Hiện nay, 1/9 quận, huyện thực hiện thí điểm Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện; 77/85 xã, phường, thị trấn bố trí Bí thư hoặc Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 2 xã, phường bố trí Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 6/85 xã, phường, thị trấn bố trí Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Các bộ, ngành, trung ương vẫn muốn duy trì mạng lưới cơ quan, đơn vị tại địa phương

Theo UBND TP Cần Thơ, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, địa phương còn một số hạn chế vướng mắc.

Theo đó, các bộ, ngành Trung ương vẫn muốn duy trì mạng lưới cơ quan, đơn vị tại địa phương nên có văn bản đề nghị tạm thời giữ ổn định đến khi có hướng dẫn. Từ đó làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch của thành phố trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Can Tho cat giam, tinh gian hon 2.000 bien che hinh anh 2

 Một phần trong báo cáo của UBND TP Cần Thơ.

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn muốn ổn định tổ chức bộ máy, chưa chủ động sắp xếp hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong.

Một số Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chưa mạnh dạn rà soát đối tượng tinh giản biên chế mà chờ công chức, viên chức có đơn xin được tinh giản mới giải quyết, vẫn còn tình trạng tinh giản phải kèm theo hưởng chính sách trợ cấp mới đồng ý tinh giản, chưa phát huy được tinh thần của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Theo Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021 quy định: “Đối với lĩnh vực giáo dục phổ thông, do số lượng học sinh tăng mà cần thiết phải thành lập trường mới, lớp mới thì ngành, địa phương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế được giao” và vẫn phải thực hiện lộ trình cắt giảm theo quy định.

Do đó hiện tại, tình trạng các đơn vị sự nghiệp giáo dục của thành phố khi thành lập mới thì đề xuất giao biên chế nhưng chưa mạnh dạn sắp xếp mạng lưới trường lớp cũng như bố trí học sinh trên lớp, tạo áp lực cho thành phố trong sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế vẫn còn.

Hiện tại chủ trương thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính đã được thể hiện rõ tại Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ và Thành ủy. Tuy nhiên, văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của sở, ngành do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành vẫn còn hiệu lực, chậm sửa đổi nên ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện của địa phương".

Trước đó, Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính (giai đoạn đến năm 2020).

Theo đề án này, Cần Thơ sẽ thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hướng tới mục tiêu giảm tối thiểu 10% đầu mối bên trong của các cơ quan hành chính cấp thành phố.

Theo đó, Cần Thơ sẽ cho thí điểm chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại huyện Cờ Đỏ.

Thí điểm chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 19 xã, phường, thị trấn gồm: Phường An Lạc, An Cư (quận Ninh Kiều); phường An Thới, Long Tuyền (quận Bình Thủy); phường Tân Phú, Phú Thứ (quận Cái Răng); phường Long Hưng, Thới Long (quận Ô Môn); phường Thuận An, Tân Hưng (quận Thốt Nốt); xã Giai Xuân, thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền); xã Thới Thạnh, Xuân Thắng (huyện Thới Lai); xã Thạnh Phú, Trung Hưng (huyện Cờ Đỏ); thị trấn Vĩnh Thạnh, xã Thạnh Thắng, Thạnh Tiến (huyện Vĩnh Thạnh).

Cần Thơ cũng sẽ thí điểm chức Trưởng ban Ban Tổ chức cấp ủy kiêm Trưởng phòng Phòng Nội vụ tại huyện Phong Điền và huyện Vĩnh Thạnh. Ngoài ra, 19 sở, ngành tại Cần Thơ sẽ được giải thể hoặc sát nhập các phòng, ban.

>>> Đọc thêm: Bổ sung 9 nhân sự từ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về Cần Thơ

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung gần 27.000 biên chế giáo viên mầm non

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung gần 27.000 biên chế giáo viên mầm non

Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung biên chế cho bậc mầm non đối với 17 tỉnh có tăng dân số cơ học là 20.973 giáo viên và 15 tỉnh Tây Nguyên là 5.735 giáo viên.
Sai sót trong tinh giản biên chế, Học viện Âm nhạc Huế nói do lỗi 'kỹ thuật'

Sai sót trong tinh giản biên chế, Học viện Âm nhạc Huế nói do lỗi 'kỹ thuật'

Học viện Âm nhạc Huế thừa nhận sai sót khi đưa danh sách những người bị tinh giản biên chế là do yếu tố kỹ thuật của bộ phận tổ chức.
THANH TIẾN
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU