Cần thiết kiểm soát thủ tục hành chính

VideoThứ Sáu, 24/06/2011 01:54:00 +07:00

Theo qui định mới của CP, khi ban hành thủ tục hành chính, cơ quan ban hành phải gửi dự thảo cho các cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính từng cấp.

Theo qui định mới của chính phủ, khi ban hành thủ tục hành chính, cơ quan ban hành phải gửi dự thảo cho các cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính tùy từng cấp để lấy ý kiến tham chiếu.

Xem Clip:

Nguồn: vtc.com.vn 


P.V

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn