• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Cận cảnh vệ tinh Việt Nam ở sân bay vũ trụ Pháp

Quá trình lắp ráp vệ tinh VNREDSat-1 vào tên lửa VEGA

Quá trình lắp ráp vệ tinh VNREDSat-1 vào tên lửa VEGA

Quốc kì Việt Nam trên phần vỏ phía mũi tên lửa đẩy

Quốc kì Việt Nam trên phần vỏ phía mũi tên lửa đẩy

Lắp ráp vệ tinh vào bên trong tên lửa đẩy

Lắp ráp vệ tinh vào bên trong tên lửa đẩy

Quá trình lắp ráp vệ tinh VNREDSat-1 vào tên lửa VEGA

Quá trình lắp ráp vệ tinh VNREDSat-1 vào tên lửa VEGA

Tên lửa VEGA sau khi hoàn thành quá trình cài đặt

Tên lửa VEGA sau khi hoàn thành quá trình cài đặt

Tất cả đã sẵn sàng đưa vệ tinh bên trong lên quỹ đạo

Tất cả đã sẵn sàng đưa vệ tinh bên trong lên quỹ đạo

Toàn cảnh tên lửa đẩy VEGA, chuẩn bị đưa vệ tinh viễn thám VNREDSat-1 của Việt Nam lên quỹ đạo

Toàn cảnh tên lửa đẩy VEGA, chuẩn bị đưa vệ tinh viễn thám VNREDSat-1 của Việt Nam lên quỹ đạo

Toàn cảnh tên lửa đẩy VEGA, chuẩn bị đưa vệ tinh viễn thám VNREDSat-1 của Việt Nam lên quỹ đạo

Toàn cảnh tên lửa đẩy VEGA, chuẩn bị đưa vệ tinh viễn thám VNREDSat-1 của Việt Nam lên quỹ đạo

Tên lửa VEGA được đưa lên bệ phóng

Tên lửa VEGA được đưa lên bệ phóng

Tên lửa VEGA được đưa lên bệ phóng

Tên lửa VEGA được đưa lên bệ phóng

Đồng hành với vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam trong chuyến hành trình lên quỹ đạo vào hôm nay là vệ tinh Proba-V của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và vệ tinh ESTCube-1 của Estonia

Đồng hành với vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam trong chuyến hành trình lên quỹ đạo vào hôm nay là vệ tinh Proba-V của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và vệ tinh ESTCube-1 của Estonia

Vệ tinh VNREDSat-1, nặng 115 kg, có tổng mức đầu tư là 55,8 triệu euro, từ vốn vay viện trợ phát triển chính thức của chính phủ Pháp và 65 tỉ đồng vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

Vệ tinh VNREDSat-1, nặng 115 kg, có tổng mức đầu tư là 55,8 triệu euro, từ vốn vay viện trợ phát triển chính thức của chính phủ Pháp và 65 tỉ đồng vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

Giây phút tên lửa khai hỏa rời bệ phóng đưa vệ tinh vão quỹ đạo

Giây phút tên lửa khai hỏa rời bệ phóng đưa vệ tinh vão quỹ đạo

Giây phút tên lửa khai hỏa rời bệ phóng đưa vệ tinh vão quỹ đạo

Giây phút tên lửa khai hỏa rời bệ phóng đưa vệ tinh vão quỹ đạo

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất