• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Cận cảnh Văn Miếu trị giá gần 300 tỷ đồng ở Vĩnh Phúc

Hình ảnh tứ trụ trước Văn Miếu

Hình ảnh tứ trụ trước Văn Miếu

Sân hành lễ

Sân hành lễ

Hậu cung của Văn Miếu

Hậu cung của Văn Miếu

Một góc hậu cung của Văn Miếu

Một góc hậu cung của Văn Miếu

Công trình xây dựng bằng gỗ lim và đá xanh Thanh Hóa

Công trình xây dựng bằng gỗ lim và đá xanh Thanh Hóa

Xây dựng chủ yếu bằng đá và gỗ

Xây dựng chủ yếu bằng đá và gỗ

Một góc Văn Miếu

Một góc Văn Miếu

Sân hành lễ nhìn từ hậu cung

Sân hành lễ nhìn từ hậu cung

Nhà bia tiến sỹ

Nhà bia tiến sỹ

(Nguồn Vietnamnet)

(Nguồn Vietnamnet)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất