Báo Điện tử VTC News
  • TRANG CHỦ
  • Thế giới

Cận cảnh trang bị của người lính Nga thời đại mới

Trang bị của một chiến binh Nga tương lai

Trang bị của một chiến binh Nga tương lai

Những trang bị mới hỗ trợ tối đa cho các binh sĩ khi ra chiến trường

Những trang bị mới hỗ trợ tối đa cho các binh sĩ khi ra chiến trường

Hộp trang bị của lính Nga

Hộp trang bị của lính Nga

Các tấm chống đạn được lồng vào bên trong quần áo

Các tấm chống đạn được lồng vào bên trong quần áo

Súng của binh sĩ Nga tương lai

Súng của binh sĩ Nga tương lai

Súng của binh sĩ Nga tương lai

Súng của binh sĩ Nga tương lai

Thiết bị điện tử kèm theo của binh sĩ

Thiết bị điện tử kèm theo của binh sĩ

Thiết bị điện tử kèm theo của binh sĩ

Thiết bị điện tử kèm theo của binh sĩ

Súng của binh sĩ Nga tương lai

Súng của binh sĩ Nga tương lai

Thiết bị điện tử kèm theo của binh sĩ

Thiết bị điện tử kèm theo của binh sĩ

Thiết bị điện tử kèm theo của binh sĩ

Thiết bị điện tử kèm theo của binh sĩ

Radio dùng liên lạc đã được chế tạo nhỏ gọn hơn

Radio dùng liên lạc đã được chế tạo nhỏ gọn hơn

Cầu vai bảo vệ của binh sĩ

Cầu vai bảo vệ của binh sĩ

Thiết bị quang học hỗ trợ nhìn cho binh sĩ trong các điều kiện khó khăn

Thiết bị quang học hỗ trợ nhìn cho binh sĩ trong các điều kiện khó khăn

Thiết bị quang học hỗ trợ nhìn cho binh sĩ trong các điều kiện khó khăn

Thiết bị quang học hỗ trợ nhìn cho binh sĩ trong các điều kiện khó khăn

Giày của binh sĩ Nga theo trang phục mới

Giày của binh sĩ Nga theo trang phục mới

Ba lô trang bị phía sau lưng

Ba lô trang bị phía sau lưng

Các vũ khí và thiết bị hỗ trợ trong trang bị mới

Các vũ khí và thiết bị hỗ trợ trong trang bị mới

Các vũ khí và thiết bị hỗ trợ trong trang bị mới

Các vũ khí và thiết bị hỗ trợ trong trang bị mới

Các vũ khí và thiết bị hỗ trợ trong trang bị mới

Các vũ khí và thiết bị hỗ trợ trong trang bị mới

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất