Cận cảnh tòa tháp Tự Do thay thế tháp đôi ở Mỹ

Phía bên trong tòa tháp Freedom Tower -  Tháp Tự do, trung tâm thương mại số 1 của New York được dựng lên gần vị trí từng có tòa tháp đôi đi vào lịch sử ngày 11/9/2001

Phía bên trong tòa tháp Freedom Tower - Tháp Tự do, trung tâm thương mại số 1 của New York được dựng lên gần vị trí từng có tòa tháp đôi đi vào lịch sử ngày 11/9/2001

26.000 công nhân trong 8 năm để xây dựng lại một World Trade Center mới thay thế tòa tháp từng là biểu tượng của tài chính nước Mỹ mặc dù không thể thay thế được 3000 mạng sống đã chết năm 2001.

26.000 công nhân trong 8 năm để xây dựng lại một World Trade Center mới thay thế tòa tháp từng là biểu tượng của tài chính nước Mỹ mặc dù không thể thay thế được 3000 mạng sống đã chết năm 2001.

Năm 2013, Tòa tháp Tự do chính thức được công nhận là tòa tháp cao nhất Tây bán cầu.

Năm 2013, Tòa tháp Tự do chính thức được công nhận là tòa tháp cao nhất Tây bán cầu.

Chi phí xây dựng nên trung tâm thương mại này ngốn hết gần 4 tỷ USD

Chi phí xây dựng nên trung tâm thương mại này ngốn hết gần 4 tỷ USD

Những người thuê đầu tiên đã chuyển đồ đạc vào văn phòng của họ

Những người thuê đầu tiên đã chuyển đồ đạc vào văn phòng của họ

Quang cảnh toàn New York nhìn từ Freedom Tower

Quang cảnh toàn New York nhìn từ Freedom Tower

Freedom Tower nằm trong khu tài chính lớn nhất của Mỹ: phố Wall, những ngân hàng và các cơ sở tài chính của Mỹ và thế giới đều ở đây

Freedom Tower nằm trong khu tài chính lớn nhất của Mỹ: phố Wall, những ngân hàng và các cơ sở tài chính của Mỹ và thế giới đều ở đây

Trên 'đống gạch vụn' của tòa tháp đôi World Trade Center, người Mỹ đang ráo riết xây dựng trở lại một khu cao ốc mang tên Tháp Tự Do.

Trên 'đống gạch vụn' của tòa tháp đôi World Trade Center, người Mỹ đang ráo riết xây dựng trở lại một khu cao ốc mang tên Tháp Tự Do.

Với chiều cao 541 mét, tòa tháp Tự Do còn cao hơn khu trung tâm thương mại cũ chỉ cao 449 mét.

Với chiều cao 541 mét, tòa tháp Tự Do còn cao hơn khu trung tâm thương mại cũ chỉ cao 449 mét.

Thống đốc bang George Pakati từng nói khi xây dựng công trình này: 'Nước Mỹ và cả thế giới sẽ làm nhân chứng cho công trình xây dựng mang tính lịch sử này đi từ dự án sang hiện thực'.

Thống đốc bang George Pakati từng nói khi xây dựng công trình này: 'Nước Mỹ và cả thế giới sẽ làm nhân chứng cho công trình xây dựng mang tính lịch sử này đi từ dự án sang hiện thực'.

Đỉnh của tòa tháp như ngọn giáo hướng lên trời

Đỉnh của tòa tháp như ngọn giáo hướng lên trời

Toà Tháp Tự Do được kiến trúc theo hình chóp, với nét kiến họa tương tự như ngọn giáo hướng thẳng lên trời, biểu tượng cho sự tự do.

Toà Tháp Tự Do được kiến trúc theo hình chóp, với nét kiến họa tương tự như ngọn giáo hướng thẳng lên trời, biểu tượng cho sự tự do.

   
Phía bên trong tòa tháp Freedom Tower -  Tháp Tự do, trung tâm thương mại số 1 của New York được dựng lên gần vị trí từng có tòa tháp đôi đi vào lịch sử ngày 11/9/2001

Phía bên trong tòa tháp Freedom Tower - Tháp Tự do, trung tâm thương mại số 1 của New York được dựng lên gần vị trí từng có tòa tháp đôi đi vào lịch sử ngày 11/9/2001

26.000 công nhân trong 8 năm để xây dựng lại một World Trade Center mới thay thế tòa tháp từng là biểu tượng của tài chính nước Mỹ mặc dù không thể thay thế được 3000 mạng sống đã chết năm 2001.

26.000 công nhân trong 8 năm để xây dựng lại một World Trade Center mới thay thế tòa tháp từng là biểu tượng của tài chính nước Mỹ mặc dù không thể thay thế được 3000 mạng sống đã chết năm 2001.

Năm 2013, Tòa tháp Tự do chính thức được công nhận là tòa tháp cao nhất Tây bán cầu.

Năm 2013, Tòa tháp Tự do chính thức được công nhận là tòa tháp cao nhất Tây bán cầu.

Chi phí xây dựng nên trung tâm thương mại này ngốn hết gần 4 tỷ USD

Chi phí xây dựng nên trung tâm thương mại này ngốn hết gần 4 tỷ USD

Những người thuê đầu tiên đã chuyển đồ đạc vào văn phòng của họ

Những người thuê đầu tiên đã chuyển đồ đạc vào văn phòng của họ

Quang cảnh toàn New York nhìn từ Freedom Tower

Quang cảnh toàn New York nhìn từ Freedom Tower

Freedom Tower nằm trong khu tài chính lớn nhất của Mỹ: phố Wall, những ngân hàng và các cơ sở tài chính của Mỹ và thế giới đều ở đây

Freedom Tower nằm trong khu tài chính lớn nhất của Mỹ: phố Wall, những ngân hàng và các cơ sở tài chính của Mỹ và thế giới đều ở đây

Trên 'đống gạch vụn' của tòa tháp đôi World Trade Center, người Mỹ đang ráo riết xây dựng trở lại một khu cao ốc mang tên Tháp Tự Do.

Trên 'đống gạch vụn' của tòa tháp đôi World Trade Center, người Mỹ đang ráo riết xây dựng trở lại một khu cao ốc mang tên Tháp Tự Do.

Với chiều cao 541 mét, tòa tháp Tự Do còn cao hơn khu trung tâm thương mại cũ chỉ cao 449 mét.

Với chiều cao 541 mét, tòa tháp Tự Do còn cao hơn khu trung tâm thương mại cũ chỉ cao 449 mét.

Thống đốc bang George Pakati từng nói khi xây dựng công trình này: 'Nước Mỹ và cả thế giới sẽ làm nhân chứng cho công trình xây dựng mang tính lịch sử này đi từ dự án sang hiện thực'.

Thống đốc bang George Pakati từng nói khi xây dựng công trình này: 'Nước Mỹ và cả thế giới sẽ làm nhân chứng cho công trình xây dựng mang tính lịch sử này đi từ dự án sang hiện thực'.

Đỉnh của tòa tháp như ngọn giáo hướng lên trời

Đỉnh của tòa tháp như ngọn giáo hướng lên trời

Toà Tháp Tự Do được kiến trúc theo hình chóp, với nét kiến họa tương tự như ngọn giáo hướng thẳng lên trời, biểu tượng cho sự tự do.

Toà Tháp Tự Do được kiến trúc theo hình chóp, với nét kiến họa tương tự như ngọn giáo hướng thẳng lên trời, biểu tượng cho sự tự do.

   
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN