Cận cảnh rắn banh hàm 'ăn tươi nuốt sống' trứng 'khủng'

(VTC News) - Con rắn nhỏ banh hàm nuốt chửng quả trứng "khủng", không quên nhả vỏ ra ngoài.

Nguồn: Youtube 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế