• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Cận cảnh máy bay Trung Quốc bảo vệ giàn khoan trái phép

Các tàu chấp pháp của Việt Nam luôn tìm cách tiến sát giàn khoan Hải Dương 981 để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

Các tàu chấp pháp của Việt Nam luôn tìm cách tiến sát giàn khoan Hải Dương 981 để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

Trung Quốc huy động nhiều tàu ngăn cản tàu cá và các tàu chấp pháp của Việt Nam.

Trung Quốc huy động nhiều tàu ngăn cản tàu cá và các tàu chấp pháp của Việt Nam.

Tàu Trung Quốc vẫn hung hãn phun vòi rồng vào tàu Việt Nam.

Tàu Trung Quốc vẫn hung hãn phun vòi rồng vào tàu Việt Nam.

Trung Quốc vẫn duy trì nhiều máy bay, trong đó có cả máy bay chiến đấu lượn lờ xung quanh giàn khoan trái phép.

Trung Quốc vẫn duy trì nhiều máy bay, trong đó có cả máy bay chiến đấu lượn lờ xung quanh giàn khoan trái phép.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất