Cận cảnh đài thiên văn đầu tiên của Việt Nam

(VTC News) - Đài thiên văn đầu tiên tại Việt Nam với mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng đặt tại Hòn Chồng, Khánh Hòa là một trong những nơi quan sát thiên văn tốt nhất ở Việt Nam.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế