• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Cận cảnh chiếc xe máy vận chuyển lương thực trong đại thắng 1975

Chiếc xe mô tô Kawasaki phục vụ trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975.

Chiếc xe mô tô Kawasaki phục vụ trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975.

Tiểu đoàn 671-Trung đoàn 53, chiến trường Tây Nguyên đã sử dụng chiếc xe để giao dịch, khai thác, thu mua lương thực phục vụ bộ độ tỏng chiến dịch Hồ Chí Minh.

Tiểu đoàn 671-Trung đoàn 53, chiến trường Tây Nguyên đã sử dụng chiếc xe để giao dịch, khai thác, thu mua lương thực phục vụ bộ độ tỏng chiến dịch Hồ Chí Minh.

Những bộ phận của chiếc xe vẫn còn khá nguyên vẹn.

Những bộ phận của chiếc xe vẫn còn khá nguyên vẹn.

Chiếc xe được trưng bày tại bảo tàng Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam.

Chiếc xe được trưng bày tại bảo tàng Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam.

Với những ngày chiến trường ác liệt, xe máy sẽ là phương tiện cơ động để giao dịch, vận chuyển lương thực cho bộ đội.

Với những ngày chiến trường ác liệt, xe máy sẽ là phương tiện cơ động để giao dịch, vận chuyển lương thực cho bộ đội.

Chiếc xe trải qua nhiều bom đạn của quân thù để góp công cho đại thắng mùa xuân 1975.

Chiếc xe trải qua nhiều bom đạn của quân thù để góp công cho đại thắng mùa xuân 1975.

Ngoài ra, chiếc xe đạp thồ cũng được trưng bày tại triển lãm nhân dịp 30/4.

Ngoài ra, chiếc xe đạp thồ cũng được trưng bày tại triển lãm nhân dịp 30/4.

Ảnh: Minh Chiến

Ảnh: Minh Chiến

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất