• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Cận cảnh các cán bộ, chiến sỹ luyện tập diễu binh 2/9

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay còn được gọi là Nhiệm vụ A70

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay còn được gọi là Nhiệm vụ A70

Các lực lượng vũ trang, cán bộ đang tập luyện hết mình cho ngày 2/9 thành công tốt đẹp

Các lực lượng vũ trang, cán bộ đang tập luyện hết mình cho ngày 2/9 thành công tốt đẹp

Thượng tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị đến thăm, kiểm tra, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành

Thượng tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị đến thăm, kiểm tra, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành

Hiện nay, các cán bộ, chiến sỹ đang đang tập luyện tại Làng Văn hóa, Ba Vì, Hà Nội

Hiện nay, các cán bộ, chiến sỹ đang đang tập luyện tại Làng Văn hóa, Ba Vì, Hà Nội

Thượng tướng Mai Quang Phấn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được của các lực lượng tham gia luyện tập phục vụ diễu binh, diễu hành

Thượng tướng Mai Quang Phấn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được của các lực lượng tham gia luyện tập phục vụ diễu binh, diễu hành

Thượng tướng đề nghị, chỉ huy các đơn vị, các khối cần tiếp tục chú ý chăm lo sức khỏe, bảo đảm đầy đủ vật chất và tinh thần cho bộ đội trong quá trình luyện tập

Thượng tướng đề nghị, chỉ huy các đơn vị, các khối cần tiếp tục chú ý chăm lo sức khỏe, bảo đảm đầy đủ vật chất và tinh thần cho bộ đội trong quá trình luyện tập

Bên cạnh đó, phải tổ chức luyện tập chặt chẽ, khoa học, bảo đảm chất lượng luyện tập cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước tới đây

Bên cạnh đó, phải tổ chức luyện tập chặt chẽ, khoa học, bảo đảm chất lượng luyện tập cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước tới đây

Các lực lượng luyện tập dưới trời nắng (Hồng Pha/Thực hiện)

Các lực lượng luyện tập dưới trời nắng (Hồng Pha/Thực hiện)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất