• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Cận cảnh bộ đội tên lửa Nga luyện tập vượt sông

Các binh sỹ chuẩn bị cho quá trình vượt sông

Các binh sỹ chuẩn bị cho quá trình vượt sông

Xe tên lửa của quân đội Nga sắp vượt sông

Xe tên lửa của quân đội Nga sắp vượt sông

Xe tên lửa Nga chuẩn bị vượt sông

Xe tên lửa Nga chuẩn bị vượt sông

Kèm theo tên lửa là các xe bọc thép

Kèm theo tên lửa là các xe bọc thép

Binh sỹ Nga chuẩn bị vượt sông

Binh sỹ Nga chuẩn bị vượt sông

Binh sỹ Nga chuẩn bị làm nhiệm vụ

Binh sỹ Nga chuẩn bị làm nhiệm vụ

Xe bọc thép của quân đội Nga qua sông

Xe bọc thép của quân đội Nga qua sông

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất