Cán bộ, Đảng viên cần thẳng thắn chỉ rõ hạn chế yếu kém

(VTC News) - Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cán bộ, đảng viên trong Khối cơ quan TƯ cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, đề xuất những chủ trương, chính sách nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan TƯ ngày 23/12/2010. (Ảnh: TL) 

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương (TƯ) khai mạc hôm nay (23/12), phát biểu chỉ đạo, - ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cán bộ, Đảng viên Khối cơ quan TƯ nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng mức những cố gắng, những kết quả tích cực đã đạt được để tiếp tục phát huy, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học sâu sắc để trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đúng đắn, có hiệu quả cho nhiệm kỳ tới.

Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh, các cơ quan trong Khối là những cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng và Nhà nước - đây là vinh dự lớn, nhưng trách nhiệm cũng rất cao và nặng nề.

Theo đó, các cán bộ, đảng viên trong Khối cơ quan TƯ cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, đề xuất những chủ trương, chính sách nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đảng bộ phải lãnh đạo các cơ quan, cán bộ, đảng viên trong Khối cần phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu.

Cùng với đó, các cán bộ, đảng viên Khối cơ quan TƯ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ; Chủ động, tích cực đấu tranh có hiệu quả với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho cuộc vận động đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng khắp đến từng chi bộ cơ sở, đến cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; coi công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; đưa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đi vào nền nếp, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng...

Ông Trương Tấn Sang cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Khối và cấp ủy đảng các cơ quan, đơn vị trong Khối cần phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách kinh tế - xã hội, chính sách đối nội, đối ngoại… của Đảng và Nhà nước sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và qua đó, đến các tầng lớp nhân dân.

Trước đó, ông Trương Tấn Sang cũng ghi nhận, qua gần 4 năm thành lập (theo Quyết định 47 của Bộ Chính trị), mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ đã nỗ lực cố gắng đạt được những kết quả đáng phấn khởi, tiếp tục khẳng định vị thế là Đảng bộ lớn trực thuộc Trung ương.

Trong đó có thể thấy, 100% đảng ủy cấp trên cơ sở lập, củng cố, kiện toàn cơ quan chuyên trách công tác Đảng, hàng năm có ít nhất 95% đảng viên được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên, ít nhất 80% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có ít nhất 15% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu…

Cùng với đó, đại bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan  có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng và tin tưởng vào đường lối đổi mới, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có bước chuyển biến tích cực...

Ông Trương Tấn Sang cũng chỉ ra những hạn chế của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuy có cố gắng nhưng việc nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên có lúc còn chậm; Có vấn đề, có việc chưa thật chủ động định hướng công tác tư tưởng cho cơ sở, cho đảng viên để thống nhất nhận thức chung; Chất lượng sinh hoạt chi bộ, tính chiến đấu trong đấu tranh xây dựng nội bộ, trong tự phê bình và phê bình ở một số đảng bộ chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát ở một số đảng bộ còn hạn chế…

Trần Vũ

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN