Cảm tác Hội Lim: Say má đỏ, rượu cay...

"Đến hẹn lại lên" - câu hẹn bao đời của người Kinh Bắc, để rồi cứ mỗi Giêng Hai, người ta lại trở về say má đỏ, say trầu cay trăng tỏ, say người ngoan nền nã bén duyên... cho đến khi giã bạn cứ ra ngõ mà trông.

 Thèm câu hát xưa... 

Thèm câu hát xưa... 

 Đưa nhau về Hội Lim ta tìm mong thấy 

Đưa nhau về Hội Lim ta tìm mong thấy 

 Má đỏ hây hây...

Má đỏ hây hây...

 rượu say... 

rượu say... 

 trầu cay...

trầu cay...

 trăng tỏ. 

trăng tỏ. 

  Bóng liền anh ngả gió trúc đào

 Bóng liền anh ngả gió trúc đào

  Nón quai thao nghiêng vành xuân ngỏ

 Nón quai thao nghiêng vành xuân ngỏ

 Tứ thân liền chị vịn vào. 

Tứ thân liền chị vịn vào. 

 Đến hẹn lại lên... 

Đến hẹn lại lên... 

  lỡ ngày, sai nhịp...

 lỡ ngày, sai nhịp...

 Quan họ ối a.

Quan họ ối a.

  Dãi dầu dấu chân ở lại

 Dãi dầu dấu chân ở lại

 Giã bạn mải miết tình tang. 

Giã bạn mải miết tình tang. 

 Giá em đừng hát hay 

Giá em đừng hát hay 

 Giá em đừng nền nã 

Giá em đừng nền nã 

 Đừng áo tứ thân, đừng khăn mỏ quạ

Đừng áo tứ thân, đừng khăn mỏ quạ

 Đừng hát câu

Đừng hát câu "người ở đừng về" 

 Thì miếng trầu bớt cay, chén trà xanh bớt chát.

Thì miếng trầu bớt cay, chén trà xanh bớt chát.

  Thì người ngoan ngừng hát

 Thì người ngoan ngừng hát

 Và rỗi hơi ai lại phải lòng 

Và rỗi hơi ai lại phải lòng 

  Để bây giờ ra ngõ, em đứng mà trông.

 Để bây giờ ra ngõ, em đứng mà trông.


Hà Thành (thực hiện)
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

Tin cùng mục Ống kính bạn đọc