Cầm súng đi cướp bị chủ cửa hàng xua chó ra đuổi chạy trối chết

(VTC News) - Chú chó được chủ của mình huấn luyện để bảo vệ cửa hàng, chống lại phường trộm cướp, và lần này chú ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Nguồn: Liveleak 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế