Cái gì cũng có tính hai mặt

Giáo dục có chuyện gì thì dư luận lên án ầm ầm, không một ngành nghề nào đảm bảo trong sạch hết được.

Ý kiến phản hồi các bài:

» Thầy cô giáo được và không được làm gì học sinh?
» Xin hãy trả cây roi cho các thầy cô giáo!


Những gì bài báo nêu không có gì để so với hàng vạn giáo viên đang hết mình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.  Không biết các bạn thế nào nhưng tôi biết ngày xưa đi học có nhiều người nhờ cái tát của thầy cô mà nên người.

Đành rằng các nhà quản lý  hoạch định chính sách giáo dục sẽ xem lại những hành vi "Không nên"
bacviet
vietbackx@gmail.com

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN