Cải cách thủ tục hành chính thuế của Việt Nam: Áp dụng các thông lệ tốt

(VTC News) - Đồng tác giả Báo cáo Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, bà Joanna Nasr cho rằng cái cách thủ tục hành chính thuế của Việt Nam đang đi đúng hướng và áp dụng các thông lệ tốt.

Theo dẫn chứng của bà Joanna Nasr, với việc triển khai các thông lệ tốt như: Cơ chế tự khai tự nộp giúp thu thuế sớm hơn và giảm khả năng xảy ra tranh chấp về việc tính thuế. Cơ chế này cũng giảm cơ hội xảy ra tham nhũng.

Ngoài ra, Việt Nam đẩy nhanh ứng dụng hệ thống kê khai và nộp thuế điện tử nhằm giảm khối lượng công việc, giảm chi phí hoạt động và thời gian cho cơ quan Thuế, và tăng cường tỷ lệ tuân thủ. Đồng thời, những hệ thống này tiết kiệm thời gian cho người nộp thuế nhờ tránh được sai sót và tạo điều kiện dễ dàng cho việc chuẩn bị, nộp tờ khai và nộp thuế. Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang hướng tới mục tiêu xây dựng các loại thuế có cùng căn cứ tính được xử lý như nhau thì DN sẽ tuân thủ dễ dàng và thuận lợi hơn.
 

 


Báo cáo tại Hội thảo chỉ số nộp thuế, bảo hiểm xã hội và đề xuất cải cách cho Việt Nam do Tổng cục Thuế tổ chức sáng 18/12, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí khẳng định, đối với lĩnh vực thuế, công tác hành chính thuế nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng, luôn được Tổng cục Thuế ưu tiên quan tâm hàng đầu cùng với nhiệm vụ quản lý thu ngân sách Nhà nước. Đây là một nhiệm vụ  thường xuyên, liên tục để ngành Thuế theo kịp với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý thuế, phục vụ người nộp thuế theo những thông lệ quốc tế tốt. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, trong đó đã đặt ra mục tiêu cho ngành Thuế là phải “giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế, phấn đấu đến năm 2015 trở thành một trong năm nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á được xếp hạng có  mức độ thuận lợi về thuế”.

Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business - DB) của Ngân hàng Thế giới (WB) và Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) công bố hàng năm về mức độ thuận lợi cho hoạt động kinh doanh tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trên phạm vi toàn cầu, số giờ nộp thuế của doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam vẫn còn ở mức khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong Báo cáo Môi trường kinh doanh 2014, số giờ thực hiện thủ tục thuế đối với thuế GTGT, thuế TNDN và các khoản bảo hiểm bắt buộc là 872 giờ (trong đó thuế là 537 giờ và bảo hiểm xã hội (BHXH) là 335 giờ).

Trong năm 2014 và 2015, Chính phủ đã ban hành 2  Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó giao cho Bộ Tài chính và BHXH Việt Nam phải rà soát, đánh giá và cải tiến quy trình, hồ sơ, thủ tục hành chính thuế và bảo hiểm xã hội đến cuối năm 2015, cắt giảm số giờ thực hiện các thủ tục về thuế và BHXH xuống ngang bằng với mức trung bình của các nước ASEAN-6 là 171 giờ và đến 2016 xuống ngang bằng mức trung bình của nhóm các nước ASEAN – 4.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã cùng cơ quan BHXH Việt Nam quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cả về chính sách và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thuế, nộp thuế điện tử cũng như thực hiện gửi các TTHC đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc qua mạng,… để đơn giản hoá thủ tục hành chính cho người dân và DN. Kết quả, trong năm 2014, với các văn bản pháp quy đã ban hành và có hiệu lực từ năm 2014, số giờ thực hiện các TTHC thuế giảm được khoảng 290 giờ.

Bước sang năm 2015, bên cạnh các giải pháp về chính sách, Tổng cục Thuế đã đẩy nhanh tốc độ triển khai dịch vụ khai thuế điện tử, tính đến nay, đã có 98,95% doanh nghiệp đang hoạt động khai thuế điện tử và trên 90% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử.  Với các giải pháp về chính sách và công nghệ thông tin, số giờ thực hiện các TTHC thuế giảm được khoảng 130 giờ.

Như vậy, cùng với kết quả giảm số giờ nộp thuế đã triển khai trong năm 2014, tính đến nay, tổng số giờ thực hiện các TTHC trong lĩnh vực thuế đã giảm được 420 giờ, hiện còn 121, 1 giờ và giảm được 8 lần khai thuế GTGT và 4 lần khai thuế TNDN tạm tính.

PV
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN