Cách nhận biết người bị đột quỵ

Biết được những biểu hiện của người bị đột quỵ sẽ giúp bạn kịp thời cứu sống những người xung quanh.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng