Cách loại bỏ rận, mạt bụi trên giường ngủ phòng dị ứng đầu mùa đông

Rận, mạt bụi là loại sinh vật nhỏ bé sống trong đệm, chăn, gối và ăn các vảy da từ người và vật nuôi rơi xuống, không loại bỏ, chúng có thể gây dị ứng cho con người.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng