Các trường được tự chọn sách giáo khoa lớp 1 mới năm học 2020- 2021

Giáo dụcThứ Tư, 27/11/2019 10:40:00 +07:00

Thông tin này được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội thông qua ngày 26/11.

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Quốc hội, Bộ GD&ĐT báo cáo xin ý kiến đẩy sớm thời gian thực hiện Luật Giáo dục sửa đổi từ ngày 1/1/2020, để đảm bảo tính thống trong lựa chọn sách giáo khoa (SGK) cho chương trình phổ thông mới.

Cụ thể, đại diện Bộ GD&ĐT phân tích, muốn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng cho năm học 2020 - 2021 tới đây thì phải lựa chọn từ đầu năm 2020 và công bố kết quả trước tháng 3/2020.

Từ đó các nhà xuất bản có sách giáo khoa đủ điều kiện sẽ khẩn trương tổ chức in ấn, phát hành và tập huấn cho giáo viên sử dụng. Đồng thời chuẩn bị thiết kế bài giảng kỹ lưỡng, mới kịp thời phục vụ cho khai giảng năm học mới 2020- 2021.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng đang soạn thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông theo điểm C khoản 1 điều 32 Luật Giáo dục sửa đổi (quy định thẩm quyền lựa chọn sách giáo khoa sẽ thuộc về UBND cấp tỉnh).

Tuy nhiên, luật này đến 1/7/2020 mới có hiệu lực thi hành, khó có thể đảm bảo đúng tiến độ phát hành sách và bồi dưỡng giáo viên trên cả nước cho sách giáo khoa lớp 1 mới. Vì vậy, Bộ GD-ĐT đề xuất Quốc hội cho phép thực hiện Luật sửa đổi từ ngày 1/1/2020.

sgk1

 “Các trường được phép chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020- 2021" (ảnh minh họa)

Trả lời vấn đề này, các thành viên của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tình và ủng hộ việc cần có thời gian để lựa chọn SGK, chuẩn bị in ấn, phát hành, phục vụ tập huấn giáo viên... nhằm triển khai sách giáo khoa lớp 1 trong năm học 2020 - 2021.

Tuy nhiên, xét về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong quy định pháp luật thì đề xuất ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện điểm C khoản 1 Điều 32 của Luật chưa phù hợp với hiệu lực thi hành của Luật Giáo dục (sửa đổi).

Để có thể thực hiện như đề xuất của Chính phủ thì nội dung này phải được quy định rõ trong điều khoản thi hành, điều khoản chuyển tiếp của Luật Giáo dục (sửa đổi) hoặc quy định bằng một Nghị quyết của Quốc hội ban hành kèm theo Luật để hướng dẫn. Tại thời điểm này các điều kiện trên không thực hiện được.

Do đó, các đại biểu đề nghị Chính phủ tuân thủ đúng tinh thần và tính hiệu lực của Nghị quyết 88/2014/QH13, Nghị quyết 51/2017/QH14, Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phía Bộ GD-ĐT vẫn khẩn trương chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục lựa chọn SGK lớp 1 mới theo quy định trong Nghị quyết 88, bảo đảm trình tự và tôn trọng quyết định của cơ sở giáo dục, làm tiền đề cho việc thực hiện Luật của năm học sau, bảo đảm tính ổn định và tránh lãng phí...

Cùng với đó, Bộ GD-ĐT tiếp tục hoàn thiện văn bản hướng dẫn chọn SGK theo Nghị quyết 88/2014/QH13 cho năm học này, và văn bản hướng dẫn chọn SGK theo Luật Giáo dục (sửa đổi) để làm cơ sở chọn sách giáo khoa cho năm học 2021 - 2022 và các năm học về sau.

Như vậy, theo Nghị quyết 88 thì “cơ sở giáo dục có thẩm quyền lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Việc chọn sách giáo khoa lớp 1 cho năm học 2020 - 2021 sẽ do hiệu trưởng quyết định.

Minh Khôi

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn