Các phi hành gia cắt tóc trong không gian thế nào?

Đã bao giờ bạn tự hỏi, các phi hành gia sinh hoạt trong môi trường không có trọng lực thế nào chưa?

Video: Các phi hành gia cắt tóc trong không gian thế nào?

 (Nguồn: Youtube/NASA Jonhson)

Bình luận

Thị trường

Trí tuệ nhân tạo