Các ngân hàng Việt Nam được xếp hạng thế nào?

Theo dự thảo, Ngân hàng Nhà nước sẽ xếp hạng các tổ chức tín dụng hàng năm theo 5 bậc, có kết quả trước ngày 30/6 nhưng chỉ thông báo cho các ngân hàng, không công khai cho dân.

Bình luận

Tin giá vàng

Bảo vệ người tiêu dùng

Chính sách thuế và cuộc sống