Các ký hiệu dưới đáy chai nhựa có ý nghĩa gì với sức khỏe người sử dụng?

Hầu hết chai, lọ, đồ dùng bằng nhựa đều có các ký hiệu này, mỗi ký hiệu lại có ý nghĩa riêng biểu thị mức độ độc hại của từng loại nhựa cấu tạo nên chúng.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng