• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Các gia đình 'siêu giàu' cất tiền ở đâu?

HSBC Private Wealth Solutions (Hong Kong): 137.3 tỷ USD của 340 gia đình

HSBC Private Wealth Solutions (Hong Kong): 137.3 tỷ USD của 340 gia đình

Northern Trust (Chicago, Mỹ): 112 tỷ USD của 3.457 gia đình

Northern Trust (Chicago, Mỹ): 112 tỷ USD của 3.457 gia đình

Bessemer Trust (New York, Mỹ): 77.9 tỷ USD của 2.200 gia đình

Bessemer Trust (New York, Mỹ): 77.9 tỷ USD của 2.200 gia đình

BNY Mellon Wealth Management (New York, Mỹ): 76 tỷ USD của 400 gia đình

BNY Mellon Wealth Management (New York, Mỹ): 76 tỷ USD của 400 gia đình

Pictet (Geneva, Thụy Sỹ): 57.3 tỷ USD của 50 gia đình

Pictet (Geneva, Thụy Sỹ): 57.3 tỷ USD của 50 gia đình

UBS Global Family Office (Zurich, Thụy Sỹ; London, Anh; Singapore; Hong Kong; New York, Mỹ): 47.6 tỷ USD

UBS Global Family Office (Zurich, Thụy Sỹ; London, Anh; Singapore; Hong Kong; New York, Mỹ): 47.6 tỷ USD

BMO Financial (Chicago, Mỹ): 35 tỷ USD của 312 gia đình

BMO Financial (Chicago, Mỹ): 35 tỷ USD của 312 gia đình

Wells Fargo Bank (Minneapolis, Mỹ): 32 tỷ USD của 594 gia đình

Wells Fargo Bank (Minneapolis, Mỹ): 32 tỷ USD của 594 gia đình

Bank of America (New York, Mỹ): 31.1 tỷ USD của 162 gia đình

Bank of America (New York, Mỹ): 31.1 tỷ USD của 162 gia đình

M&T Bank (Wilmington, Mỹ): 24.6 tỷ USD của 436 gia đình

M&T Bank (Wilmington, Mỹ): 24.6 tỷ USD của 436 gia đình

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất