Các cửa hàng súng ở Mỹ hoạt động thế nào?

(VTC News) - Mỹ là quốc gia có văn hóa sử dụng súng đạn rất đặc biệt, đây là một trong số ít nước trên thế giới ghi nhận quyền được sở hữu súng của người dân trong Hiến pháp.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế