Các bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn câu hỏi gì?

(VTC News) – Đại biểu Quốc hội đã gửi nhiều câu hỏi đến các Bộ trưởng đề nghị được trả lời.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhận được 46 văn bản chất vấn, với 61 câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ và 15 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề xuất 5 vị Bộ trưởng để trình Quốc hội xem xét, lựa chọn 4 vị trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp này, gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng Bộ Công thương; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
       Sẽ có 4 trong 5 vị Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trước đại biểu và cử tri cả nước trong kỳ họp thứ 9 

Sẽ có 4 trong 5 vị Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trước đại biểu và cử tri cả nước trong kỳ họp thứ 9 

Đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nội dung chất vấn tập trung vào tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới; Thực trạng “liên kết 4 nhà” và giải pháp ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng phải trình bày giải pháp tiêu thụ sản phẩm và quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững cây công nghiệp ở Việt Nam hiện nay; Giải pháp hỗ trợ ngư dân khai thác nguồn lợi thủy sản, bảo vệ và phát triển ngư trường.
       Giải pháp nào tạo sự ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp Việt Nam

Giải pháp nào tạo sự ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp Việt Nam


Đối với Bộ trưởng Bộ Công thương, đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm đến giải pháp phát triển thị trường trong và ngoài nước trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia, ký kết nhiều hiệp định thương mại và đang đàm phán tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Bên cạnh đó, Bộ Công thương cần làm rõ trách nhiệm và giải pháp xử lý tình trạng dư thừa sản phẩm, giảm sút kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hóa nông, lâm, thủy sản; đẩy mạnh lưu thông hàng hóa do Việt Nam sản xuất, đặc biệt là hàng nông sản, thực hiện chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Nội dung thực trạng và giải pháp phát triển mạng lưới điện cho khu vực nông thôn; trách nhiệm quản lý nhà nước về giá điện gắn với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng được đại biểu chất vấn.

Đối với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cử tri quan tâm đến giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, bất cập hiện nay để áp dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ đời sống, sản xuất, quản lý xã hội, nhất là trong sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cần làm rõ trách nhiệm của ngành khoa học và công nghệ trong việc đáp ứng yêu cầu tăng năng suất lao động, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Việc thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hiệu quả sử dụng ngân sách khoa học và công nghệ.
       Kỳ thi THPT quốc gia lần đầu được tổ chức được nhiều đại biểu quan tâm 
       (Ảnh minh họa) 

Kỳ thi THPT quốc gia lần đầu được tổ chức được nhiều đại biểu quan tâm (Ảnh minh họa) 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời các câu hỏi về biện pháp tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Việc đổi mới cách tổ chức kỳ thi quốc gia, đánh giá học sinh tiểu học năm 2015, những khó khăn và biện pháp bảo đảm thực hiện, áp dụng ổn định trong thời gian tới cũng được các đại biểu quan tâm.

Đối với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại biểu Quốc hội quan tâm đến thực trạng và giải pháp tăng cường phổ biến, giáo dục, xây dựng lối sống lành mạnh, phòng, chống các biểu hiện xuống cấp về văn hóa, suy thoái về đạo đức xã hội, đạo đức học đường, đạo đức gia đình; công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Thực trạng và giải pháp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho trẻ em; Thực trạng và giải pháp khai thác và phát huy tiềm năng du lịch của Việt Nam.

Lời hứa của các Bộ trưởng tại phiên chất vấn trước Quốc hội

Nguồn: VTV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, tiêu chí lựa chọn người trả lời chất vấn là người phụ trách lĩnh vực có nhiều vấn đề bức xúc, được nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận quan tâm.

Ngoài ra, vấn đề đã được chất vấn nhưng trong thực tế chỉ đạo, điều hành, chuyển biến còn chậm ; hoặc trong lĩnh vực phụ trách chưa có nhiều nội dung bức xúc nổi lên nhưng những kỳ họp gần đây chưa có điều kiện giải trình trước Quốc hội.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn người trả lời chất vấn cần đảm bảo hài hòa, phù hợp giữa các lĩnh vực.

Phạm Thịnh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN