Cả nghìn gốc nho ở Ninh Thuận bị kẻ gian triệt hạ

VideoThứ Hai, 21/09/2015 04:02:00 +07:00

Nông dân vùng trồng nho Ninh Phước, Ninh Thuận không khỏi lo lắng khi một trong những vườn nho lớn nhất tỉnh trên 1.300 gốc bị kẻ gian phá hoại hoàn toàn.

(VTC News) - Những ngày gần đây, nông dân vùng trồng nho Ninh Phước, Ninh Thuận không khỏi lo lắng khi một trong những vườn nho lớn nhất tỉnh trên 1.300 gốc trong thời kỳ mang trái chuẩn bị thu hoạch bất ngờ bị chặt ngang gốc, bỏ thuốc diệt cỏ triệt hạ hoàn toàn chỉ trong một đêm.

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn