Bức tường Mỹ - Mexico có thể tự động 'bắt' người đi lậu

Bức tường biên giới Mỹ - Mexico được cho là sẽ trang bị công nghệ tiên tiến, có khả năng tự động 'bắt' những người đi lậu.

Bức tường biên giới Mỹ - Mexico mà Tổng thống Donald Trump ra lệnh xây dựng có khả năng được trang bị những công nghệ thông minh tương tự bức tường tại Israel.

Video: Bức tường Mỹ - Mexico có thể tự động 'bắt' người đi lậu

>>> Đọc thêm: Bức tường biên giới Mỹ - Mexico sẽ hoàn thành trong 2 năm

Bình luận

Tin tức Biển Đông

Thời sự quốc tế

Quân sự

Tư liệu