Bức họa chưa kịp giao cho cố Thủ tướng Phan Văn Khải

(VTC News) - Hai bức chân dung được vẽ theo yêu cầu của cố Thủ tướng Phan Văn Khải lúc sinh thời nhưng chưa kịp trao tận tay thì ông đã mãi mãi ra đi.

VTC1

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO